Harmonisen voiman tie

Aikido on elämänoppi, joka on systemaattinen ja kiinteä osa maailmaa. Se pyrkii tuomaan yksilön korkeampaan tasapainon tilaan tuhoamatta sitä ympäristöä, jossa yksilö jo elää.

Aikidon perustaja on Morihei Ueshiba.

Aikidossa yksilön on mahdollista edetä omalla henkilökohtaisella kasvun polullaan. Tämä tapahtuu mielen ja kehon harjoittamisella aikidon järjestelmällisen opin mukaisesti. Tavoitteena on harmonian ja tasapainon tilan löytäminen omassa elämässään ja sen kussakin tilanteessa. Itse olematta uhri tai hyökkääjä. Harjoittelu sisältää tekniikoita ja liikkeitä, jotka perustuvat kehon hallintaan ja tasapainon käyttöön, ja se tarjoaa mahdollisuuden parantaa fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Harjoittelu edistää myös itseluottamuksen ja hallinnan kehittymistä, ja se tarjoaa mahdollisuuden tutustua japanilaiseen kulttuuriin ja filosofiaan. Aikidossa yhdistyvät mielen ja kehon hallinta, jossa pyritään luomaan harmonia itsensä ja universumin kanssa. 

Aikido tukena elämässä ja sisäisessä kasvussa

Aikido ei ainoastaan opeta kuinka vastata fyysiseen väkivaltaan, vaan tarjoaa keinoja selviytyä elämän haasteista. Se tarjoaa vaihtoehtoisen tavan suhtautua uhkaan, haasteeseen tai ongelmaan. Aikidossa opetetaan olemaan yhtä kohtaamasi uhan/haasteen kanssa - tavoitteena on löytää harmoninen suhde tämän kanssa. Tästä harmonian tilasta käsin on mahdollista löytää kokonaisvaltaisempi ratkaisu ja vastaus. Hyökkääjä ei tahdota vahingoittaa, vaan aikidossa tavoite on suojella jokaista.

Aiki on japanilainen käsite

Se viittaa taitoon ja taitavuuteen hallita voimaa ja energiaa, jotta voidaan välttää väkivalta ja ratkaista konflikteja taitavasti ja tehokkaasti. 

Do tarkoittaa "tietä" tai "polkua"

Tämä viittaa siihen, että ihminen voi saavuttaa henkilökohtaisen tasapainon ja harmonian seuraamalla tiettyä henkilökohtaista polkuaan. Do keskittyy henkilökohtaiseen kehitykseen ja kasvuun, ja se on tärkeä osa japanilaista henkilökohtaista ja kulttuurista identiteettiä.

Aikido on budolaji, jossa harjoitetaan kehoa ja mieltä

Budolaji viittaa japanilaisiin kamppailulajeihin. Aikido korostaa henkilökohtaista kehitystä ja taitavuuden saavuttamista. Tässä yhdistyvät fyysinen harjoittelu ja henkinen kasvu. Aikido on maailmanlaajuinen laji, joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden henkilökohtaisen kehityksen edistämiseen ja taitavuuden saavuttamiseen.