Mitä aikido on?

Aikido on nykyaikainen vanhoihin japanilaisiin taistelutaitoihin perustuva budolaji. Sana aikido on japania ja tarkoittaa harmonisen voiman tietä. Aikidossa ei kilpailla, eikä kilpailuhenkisyys muutenkaan kuulu lajin luonteeseen tai harjoitteluun.

Aikido on itsepuolustuslaji, jonka liikkeet ovat nimensä mukaisesti harmoniassa hyökkääjän liikkeiden kanssa ja noudattavat luonnollisia liikeratoja. Puolustautuja käyttää hyväkseen hyökkääjän voimaa, joka ohjataan ympyräliikkeen avulla haluttuun suuntaan hyökkääjää vahingoittamatta.

Perusperiaate on, ettei voimaan vastata voimalla vaan puolustautuja pyrkii käyttämään hyväkseen hyökkääjän voimaa. Aikidoa voidaan luonnehtia väkivallattomaksi itsepuolustuslajiksi.

Aikidossa ei kilpailla, sillä aikidon periaatteiden mukaisesti voitto taistelussa tai kilpailussa synnyttää katkeruutta häviäjässä sekä hänen tukijoissaan ja tämä synnyttää yhä uusia taisteluja, voittoja ja tappioita. Aikidossa ei ole häviäjää eikä voittajaa ja ainoa vastustaja on harjoittelija itse. Kun kilpailet itsesi kanssa et voi voittaa, mutta toisaalta et voi myöskään hävitä.
Aikidoharjoituksissa saattaa näyttää siltä kuin harjoitusparit taistelisivat keskenään. Kyse on kuitenkin keskinäisestä harjoittelusta, joka kehittää kummankin osapuolen fyysisten ja psyykkisten voimien koordinointikykyä. Näistä periaatteista johtuen aikidoa voi harjoittaa iästä ja sukupuolesta riippumatta.

Aikidoa harjoitellaan dojossa (harjoitussalissa), jonka lattia on peitetty tatami-matoilla. Aikidon tekniikkavalikoima voidaan karkeasti jakaa lukko- ja heittotekniikoihin. Lukkotekniikoilla hallitaan hyökkääjän voimaa siten, että hän ei pääse liikkumaan vapaasti. Heittotekniikoiden tarkoituksena on saattaa hyökkääjä pois tasapainosta ja ohjata häntä siten, että hän kaatuu. Tekniikoita tehdään erilaisista hyökkäysmuodoista, jotka koostuvat tartuntaotteista, lyönneistä ja potkuista sekä näiden yhdistelmistä.

Aikidossa harjoitellaan myös asein, joista puukko (tanto), puumiekka (bokken) ja 130 cm pitkä puukeppi (jo) ovat yleisimmin käytetyt. Jo ja bokken ovat perinteisiä japanilaisia aseita, joiden käsittelyä harjoitellaan sekä yksin että pareittain.

Aikido Suomessa

Suomen Aikidoliitto tarjoaa sivuillaan varsin kattavan, virallisen, lajiesittelyn aikidosta.